Esta pgina est en construccin: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

Proverbios I

Notados por los masorticos

 
\id PRO\c 1
:l�E'rWy el?em? dwd-eb hZOmlH yElHim? \v 1
:h�nyib yBrmi' y?ibAhl? rAsm h?AmkAx tavZdAl \v 2
:yrAHyEm X?AKpHim? qd?ec lEkWah r?asm taxqAl? \v 3
:h�AGmzm tavZd ravnl? hAmrAv ?y'Atpil t?EtAl \v 4
:h�nqy tBlubxaGt ?bnw? xqel es?yw AkAx? v?amHy \v 5
:�AtOdyixw y?imAkx? yrbd hAcyilm lAHAm? y?ibAhl \v 6
> :z�Ab y?ilyw' r?Asm? h?AmkAx tavd ty?iH'r hwhy? t?a'ry \v 7
:�eGmi' tBrGt H?OLXiGt?-la'w yibA' r?asm ynb? v?amH \v 8
:y�etOrFgrgl y?qnvw? eH'rl ?Eh ?Ex t�ywil |y�ik \v 9
:'�EbOGt-la' y?i'ALXax? ?Gtapy-i' ynb \v 10
:�Fnix y?qnl h?nKpcn dl h?Abre'n n?AGt?i' h?Akl rm'y-i' \v 11
:rb ydr?yk y?imyimt? yCyax lZ'Hik EvAlbn? \v 12
:l�AlAH ny?EGtAb '?EGlamn 'Acmn r?qy Zh-lAk \v 13
:n�AGlukl h?yhy d?Axe'? sy?ik nEktb ly?iKpaGt lZrFg? \v 14
:�AtAbyitFnim lgr? v?nm AGti' rZdb ?ElEGt-la' ynb \v 15
:d-AKpHil ?rhamy�w? cry vZrAl ehyElgr? y?ik \v 16
:�nAk lav?ab-lAk ynyEvb? teHrAh hZrOzm Fnix?-y�ik \v 17
:�AtOHpnl nKpcy? bOr'y ?Amdl Ehw? \v 18
> :xqy wy?AlAvb Hep?n-te' vacAb v�EcZOb-lAk txrA'? ?Ek \v 19
:h�Alq ?EGtiGt t?bOxrAb? hFnOrAGt Zxab tmkAx? \v 20
:r�Em't AhyBrAm' ry?ivAb yBrAvH y?Extipb 'Brq?iGt tCyimOh H'rb \v 21
:tavd-'nWy y?ilyisk? ehAl dmAx cAl? y?icElw yit?ep ?bhE'�Gt yAtKp |y?atAm-dav \v 22
:�ekte' yZrAbd hAvyYd' yixr ?ekAl hAvy?iba' h�Fnih y?iGtxak?t�l b?HAGt \v 23
:by�iHqam y?E'w y?dy? yity?iXn nE'AmGtw yit'rq? av?y \v 24
:�etyib' 'Zl y?iGtxaktw? yitAcv-lAk BvrpiGtw \v 25
:�ekdxap 'Zbb g?avle'? qAxWe' ?ekdyE'b yn'?-Fg \v 26
:hqcw hBrAc ?ekyElv? 'Bbb het'y h?Apsk ekdyE'�w? ?ekdxaKp ~ hw'Hk '`bb \v 27
:ynn�u'Acmy 'Zlw ynn?rxaHy? hnv�e' 'Zlw ynnu'rqy? z?A' \v 28
:r�AxAb 'Zl h?Ahy? t?a'ryw tavd 'n?AW-yik taxaGt? \v 29
:y�iGtxakGt-lAk ?c'n? yitAcval BbA'-'l \v 30
:v�AbWy ?ehyEtYOcvOGmim� Akrd yZrKpim lk'y�w? \v 31
:dba'Gt y?ilyisk t?wlaHw grah�aGt ?yAtKp t?abHm y�ik \v 32
> :h�Avr dax?aKpim n'aHw? xaXeb-AkHy yil? v?EmOHw \v 33
 
 
Los nmeros estn cambiados en la transcripcin!!!  
1 v\ ?miHlEy HlOmOZh ben-dAAwid ?me?lek yiWrA'E?l\
2 v\ lAdaZvat xAkmA?h msAr ?lhAbi?yn 'imrEy biynA?h\
3 v\ ?lAqaxat msa?r haWkEEl ce?deq ?miHpAA?X mEyHArym\
4 v\ lAtE?t liptA'yi?m vArmAh ?lnaavar daaZvat mzimAA?h\
5 v\ yiHma?v ?xAkAm wy?sep leqax ?wnAb?n taaxbuult yiqene?h\
6 v\ lhAbi?yn ?mAHAl mliycAh dbrEy ?xakAmi?ym wxiydOtA?m\
7 v\ yir'a?t ?yhwAh rE'Hi?yt dAAvat xAkmA?h ?msA?r 'wiyli?ym bAA?z\ >
8 v\ Hma?v ?bniy msa?r 'AbiyAk w'al-?tiiXOO?H trat 'imee?Ak\
9 v\ kii?y| liwya?t xE?n hE?m lrO'HeAk ?wavanAqq?ym lgargrOte?yAk\
10 v\ bniiy 'im-ypat??Ak ?xaXAA'i?ym 'al-tOObE?'\
11 v\ 'im-yO'mr lkA?h 'i?tAA?n ne'erbA?h ldAm nicpnA?h lnAqq?y xinAA?m\
12 v\ ?niblAvEm kiiH'Zl xayCiym ?tmiymi?ym ky?rdEy Br\
13 v\ kAAl-hZn yAqA?r nimcA' nmalEE?' bAtEE?yn HAlA?l\
41 v\ ?grAZlAk taapii?yl btkEn kii?ys ?'exA?d yihye?h lkulAA?n\
51 v\ bniiy 'al-tEElE?k bdeZrek 'itAAm mna?v ?raglAkk mintiybAtA?m\
61 v\ kii?y ?raglEyhem lAraZv yArc ?wi?ymahar? liHpAAk-dAAAm\
71 v\ kii?y-?xinAAm mzOrAZh hArAHet ?bvEynEEy kAl-baa?val kAAnA?p\
81 v\ ?whEm ldAmA?m ye'rOb ?yicpnn lnapHOtA?m\
91 v\ kEE?n ?'Arxt kAAl-bOOZcE?va bAAcav 'et-ne?peH bvAlA?yw yiqAAAx\ >
02 v\ ?xAkmt baaxZc tAArOnAAh ?bAArxOb?t tiitEE?n qlA?h\ \
12 v\ brO'H hOmiyCCt tii?qerA' bpitxE?y HvArym bAAvi?yr 'amAreyhA tO'mE?r\
22 v\ vad-mAta?y| ptAyimm t?'Ehab? pe?tiy wlEci?ym ?lAcn xAmd lAhem ?ksiyli?ym yiWn'-dAAvat\
32 v\ tAAH?b l?t?kaxtii?y hinEE?h 'abii?yvAh lAke?m rxiy 'dYyvAh dbAraZy 'etke?m\
42 v\ ya?van ?qArA'tiy watmA'En nAXi?ytiy ?yAd?y w'E?yn maqeHi?yb\
52 v\ watiiprv kAl-vacAtiy ?wtkaxtii?y lOZ' 'abiyte?m\
62 v\ gaam-?'aniy b'Eydke?m 'eWxAq ?'elva?g bbOZ' paxdke?m\
72 v\ bbO`' kH'wh ~ paaxdke?m ?w?'Eydkem kspA?h ye'teh bbO' ?valEyke?m cArAh wcqAAh\
82 v\ 'A?z ?yiqerA'unniy wlOZ' 'e?vneh ?yHaxar?nniy wlOZ' yimcA'u?nniy\
92 v\ ?taaxat kiiy-WA?n' dAvat wyir'a?t ?yhA?h lOZ' bAxA?r\
03 v\ lO'-'Ab lavacAtiy ?nA'ac? kAAl-tkaxtii?y\
13 v\ ?w?yO'kl miprZy darkAAm ?mimOOvacOYtEyhe?m yiWbAA?v\
23 v\ kii?y mHba?t ptAyi?m taa?hargEm wHalwa?t ksiyli?ym t'abdEEm\
33 v\ wHOmE?vaa ?liy yiHkAAn-beeXax ?wHa'anaan mipaa?xad rAvA?h\ >

 
 
PROVERBIOS
 
 
\id PRO\c 1
:l�E'rWy el?em? dwd-eb hZOmlH yElHim? \v 1
:h�nyib yBrmi' y?ibAhl? rAsm h?AmkAx tavZdAl \v 2
:yrAHyEm X?AKpHim? qd?ec lEkWah r?asm taxqAl? \v 3
:h�AGmzm tavZd ravnl? hAmrAv ?y'Atpil t?EtAl \v 4
:h�nqy tBlubxaGt ?bnw? xqel es?yw AkAx? v?amHy \v 5
:�AtOdyixw y?imAkx? yrbd hAcyilm lAHAm? y?ibAhl \v 6
> :z�Ab y?ilyw' r?Asm? h?AmkAx tavd ty?iH'r hwhy? t?a'ry \v 7
:�eGmi' tBrGt H?OLXiGt?-la'w yibA' r?asm ynb? v?amH \v 8
:y�etOrFgrgl y?qnvw? eH'rl ?Eh ?Ex t�ywil |y�ik \v 9
:'�EbOGt-la' y?i'ALXax? ?Gtapy-i' ynb \v 10
 
\id PRO\c 1
:l�E'rWy el?em? dwd-eb hZOmlH yElHim? \v 1
:h�nyib yBrmi' y?ibAhl? rAsm h?AmkAx tavZdAl \v 2
:yrAHyEm X?AKpHim? qd?ec lEkWah r?asm taxqAl? \v 3
:h�AGmzm tavZd ravnl? hAmrAv ?y'Atpil t?EtAl \v 4
:h�nqy tBlubxaGt ?bnw? xqel es?yw AkAx? v?amHy \v 5
:�AtOdyixw y?imAkx? yrbd hAcyilm lAHAm? y?ibAhl \v 6
> :z�Ab y?ilyw' r?Asm? h?AmkAx tavd ty?iH'r hwhy? t?a'ry \v 7
:�eGmi' tBrGt H?OLXiGt?-la'w yibA' r?asm ynb? v?amH \v 8
:y�etOrFgrgl y?qnvw? eH'rl ?Eh ?Ex t�ywil |y�ik \v 9
:'�EbOGt-la' y?i'ALXax? ?Gtapy-i' ynb \v 10
 
1 cdi
 
1 vmiHlEy HlmOZh be-dwǡd mele yWr'El:
2 vlAdZvat xAkmAh msAr lhAbiy 'imrBy biynh:
3 vlAqxat msar haWkEl cedq miHpKAX mEyHAry:
4 vlAtEt liptA'y vArmAh ln®var dZvat mzmGAh:
5 vyHmav xAkA wyse leqx wnb tGaxbulBt yqnh:
6 vlhAbiy mAHAl mliycAh dbry xkAmiy wxiydOtA:
7 vyr'at yhwh r'Hiyt dvat xAkmAh msAr 'wyliy bAz: >
8 vHmav bny msar 'Abiy w'al-tGiXLOH tGrBt 'imGe:
9 vkiy| liwyt xE hE lr'He wvnqy lgrgFrOtey:
10 vbnǼy 'i-ypatG xaXLA'iy 'al-tGObE':
 
 
Transliteracin sin ms con la fuente Trans heb.  

 


Vuelta al Principio    ltima actualizacin: Thursday, 21 de February de 2013    Visitantes: contador de visitas